Siesicka Krystyna - najlepsze książki

Siesicka Krystyna - prozaik, autorka utworów dla młodzieży. Podczas II wojny światowej działała w ZHP, brała udział w powstaniu warszawskim. Była też autorką scenariuszy takich filmów fabularnych jak: Urszula z Ryszardą Hanin, Jezioro osobliwości czy Żuraw i czapla.

2023 © tezeusz.pl