Sensoryczne zabawki

Zabawki sensoryczne to szczególny rodzaj zabawek, które mają wspierać rozwój i usprawnianie procesów integracji sensorycznej. Zabawa tego rodzaju zabawkami wspiera proces integrowania zmysłów: wzroku, dotyku i słuchu, wpływa pozytywnie na rozwój procesów poznawczych dziecka oraz stymuluje jego rozwój emocjonalny i fizyczny.

2024 © tezeusz.pl