Seksualność - najciekawsze książki

Zdrowie seksualne stanowi połączenie biologicznej, społecznej i emocjonalnej strefy życia i jest ono konieczne do pozytywnego rozwoju osobowości, komunikacji i miłości. Młodzież i dorośli czerpią wiedzę o seksualności z mediów, Internetu, a także z książek.

2024 © tezeusz.pl