Sejm - najciekawsze książki o sejmie

Najwyższy organ władzy ustawodawczej w Polsce, stanowiący pierwszą izbę polskiego parlamentu. Składa się z 460 posłów, wybieranych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i proporcjonalnych, w głosowaniu tajnym. Sejm walny Królestwa Polskiego po raz pierwszy pojawił się w latach 1382–1386, gdy na ogólnopolskie zjazdy urzędnicze zaczęła przybywać szlachta i przedstawiciele miast.

2022 © tezeusz.pl