Rzymskie prawo - najciekawsze podręczniki i książki

Szczególnym osiągnięciem cywilizacji starożytnego Rzymu jest prawo. Początkiem historycznego rozwoju prawa rzymskiego było tzw. Prawo XII Tablic 441 r. p.n.e. Była to pierwsza kodyfikacja prawa dokonana na żądanie plebejuszy. Prawo było wspólne dla wszystkich ludów, cechowała je duża prostota i elastyczność.

2022 © tezeusz.pl