Rynek pracy - najciekawsze książki o rynku pracy

Rynek pracy możemy zdefiniować jako całokształt zagadnień dotyczących kształtowania podaży i popytu na pracę, które obejmują, m. in. warunki na jakich dokonuje się transakcja pomiędzy osobami, które oferują pracę za określoną płacę (pracobiorcy), a nabywcami tej pracy (pracodawcy).

2023 © tezeusz.pl