Rynek kapitałowy - najciekawsze książki o rynku kapitałowym

Rynek kapitałowy – segment rynku finansowego, na którym są zawierane transakcje średnio- i długoterminowymi instrumentami finansowymi, takimi jak akcje i obligacje. Zwyczajowo, cezurą czasową oddzielającą rynek pieniężny od kapitałowego jest termin zapadalności instrumentu finansowego wynoszący jeden rok.

2023 © tezeusz.pl