Ruch oporu najciekawsze książki

Ruch oporu to konspiracyjna działalność mająca na celu walkę przeciwko okupantowi. Ruch oporu rozwinął się głównie na terenie państw okupowanych. Pojęcie to kojarzone jest głównie z II wojną światową.

2024 © tezeusz.pl