Romantyzm - najciekawsze książki o romantyzmie

Romantyzm - szeroki nurt w kulturze, trwający od lat 90. XVIII wieku do lat 40. XIX wieku. Charakteryzuje się przekładaniem uczuć nad rozum, indywidualizmem oraz buntem przeciw kanonom i konwencjom.

2024 © tezeusz.pl