Rolnictwo - najlepsze książki

Rolnictwo dział gospodarki, którego głównym zadaniem jest dostarczenie płodów rolnych. Tradycyjnie przyjmuje się, że rolnictwo rozwinęło się około 10 000 p.n.e., przechodząc od tamtych czasów znaczny rozwój.

2024 © tezeusz.pl