Rocznik Gdyński - najlepsze numery

Rocznik Gdyński ukazuje się od 1977 roku, a jego wydawcą jest Towarzystwo Miłośników Gdyni. Czasopisma zawierają artykuły naukowe, recenzje oraz materiały dotyczące historii miasta, których autorami są znawcy, badacze, miłośnicy Gdyni, a także jej mieszkańcy.

2023 © tezeusz.pl