Reformacja najciekawsze książki

Reformacja to ruch religijno-polityczno-społeczny zapoczątkowany przez Marcina Lutra w XVI wieku, mający na celu odnowę chrześcijaństwa. Skutki reformacji to m.in. powstanie nowych wyznań chrześcijańskich, wybuch wojen religijnych, reformy w Kościele katolickim.

2022 © tezeusz.pl