Ratownictwo medyczne - najlepsze książki

Ratownictwo medyczne to zespół działań specjalistycznych pomocy doraźniej. Ratownik medyczny ma kwalifikacje i uprawnienia do udzielania świadczeń diagnostycznych, leczniczych, zapobiegawczych i profilaktycznych, szczególnie w ostrych stanach zagrożenia życia lub zdrowia u noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych.

2023 © tezeusz.pl