Rainer Maria Rilke - najlepsze książki

Rainer Maria Rilke (1875-1926) - austriacki poeta, reprezentant liryki symbolicznej, prekursor egzystencjalizmu. Znany ze swojej lirycznej twórczości, łączył subiektywny mistycyzm z precyzyjną obserwacją obiektywnego świata. Początkowo pisał monografie i zbiory poetyckie. Następnie, dzięki spotkaniu ze środowiskiem francuskich modernistów, nastąpił rozkwit kariery literackiej pisarza. W okresie tym powstało wiele jego znanych dzieł.

2023 © tezeusz.pl