Przemoc - najciekawsze książki i poradniki o przemocy

Przemoc to działanie lub zachowanie, które ma na celu celowe wyrządzenie szkody fizycznej, emocjonalnej lub materialnej innej osobie. Może prowadzić do wielu negatywnych skutków dla ofiar, w tym do urazów fizycznych, chorób psychicznych, niskiej samooceny, uzależnień i poważnych problemów z życiem codziennym. Dlatego tak ważne jest, aby przeciwdziałać przemocy poprzez edukację, prewencję i pomoc dla ofiar.

2023 © tezeusz.pl