Prymasowska Seria Biblijna - seria książek

„Prymasowska Seria Biblijna" to zbiór publikacji poświęconych biblistyce, wydawanych przez Oficynę Wydawniczą Vocatio od 1994 roku. W jej skład wchodzą m.in. przekłady Biblii na język polski, słowniki i leksykony biblijne, komentarze oraz atlasy. Seria ma na celu pomóc czytelnikom w lepszym zrozumieniu i interpretacji Pisma Świętego.

2023 © tezeusz.pl