Prusy - najciekawsze książki o Prusach i Prusach Wschodnich

Prusy to kraj zamieszkujący w średniowieczu tereny na południe od Bałtyku. Prusowie byli przede wszystkim rolnikami, uprawiali rolę, hodowali zwierzęta domowe.

2024 © tezeusz.pl