Propaganda - najciekawsze książki

Propaganda to upowszechnianie jakichś poglądów, haseł politycznych, w celu pozyskania zwolenników. Propaganda odgrywała dużą rolę w komunistycznym i narodowo-socjalistycznym ustroju totalitarnym, gdzie stanowiła narzędzie dezinformacji.

2024 © tezeusz.pl