Prawdziwe Historie - najciekawsze książki z serii

Historia prawdziwa to opis wydarzeń, które rzeczywiście miały miejsce w przeszłości. Jest to rodzaj narracji opierającej się na faktach i udokumentowanej przez źródła historyczne. Może być opisywana zarówno przez historyków, jak i przez świadków lub uczestników wydarzeń.

2023 © tezeusz.pl