Postmodernizm - najciekawsze książki o postmodernizmie

Postmodernizm – prąd myślowy odwołujący się do poczucia końca historii i wielkich narracji. Zasadniczym zagadnieniem i tematem przewodnim w myśli postmodernistów jest przekonanie o płynnej względności i społecznym konstrukcjonizmie wszelkich idei. Myśliciele z nurtu postmodernizmu przyjmują postawę opozycji wobec stabilnej nowoczesności.

2024 © tezeusz.pl