Polskie Wydawnictwo Muzyczne - najlepsze książki

Najstarsze i największe istniejące wydawnictwo muzyczne w Polsce. Powstało w roku 1945 i przez wiele lat było jedynym wydawnictwem muzycznym Polsce. Oficyna specjalizuje się w wydawaniu materiałów nutowych oraz książek z zakresu muzyki klasycznej, jazzu, muzyki filmowej i audiobooki. Szeroka oferta wydawnicza Oficyny obejmuje dzieła muzyki dawnej i współczesnej, repertuar polski i światowy, nuty przeznaczone dla amatorów i specjalistów, publikacje o charakterze pedagogicznym, naukowym i popularnym oraz obszerny katalog wydawnictw książkowych i leksykograficznych. W 2016 roku Polskie Wydawnictwo Muzyczne zostało przekształcone w państwową instytucję kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kulturalnych prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2023 © tezeusz.pl