Polesie - najlepsze książki

Polesie to kraina geograficzna i historyczna, rozciągająca się na terenie Polski, Białorusi i Ukrainy. W naszym kraju obejmuje część województwa lubelskiego. Polesie jest krainą torfowisk, bagien, jezior, lasu i spokoju.

2024 © tezeusz.pl