Podświadomość najciekawsze książki

Oprócz świadomości istnieje podświadomość, która steruje naszym życiem, czuwa nad nim i podsuwa nam rozwiązania. Treści podświadome pojawiają się w umyśle, rozpraszając, wkraczając w przedmiot uwagi, pomimo pragnienia przeciwstawienia się nim.

2022 © tezeusz.pl