Płazy i gady - najlepsze książki

Płazy to gromada zmiennocieplnych kręgowców z grupy czworonogów. Zamieszkują różnorodne siedliska, większość gatunków żyje na lądzie, w gruncie, na drzewach bądź w wodach słodkich. Gady, podobnie jak płazy, są czworonogami (z wyjątkiem węży, których przodkowie przed milionami lat posiadali kończyny). W przeciwieństwie do płazów gady mogą całe życie spędzać z dala od wody. Szczególnie znanymi gadami w Polsce są węże, jaszczurki (padalec) oraz żółwie. Wśród znanych płazów znajdują się salamandra, ropucha oraz żaby, kumaki, grzebiuszka. Wszystkie gady i płazy są chronione w Polsce bez wyjątku.

2024 © tezeusz.pl