Piłsudski - najciekawsze książki

"Józef Piłsudski był Polskim Działaczem społecznym i niepodległościowym, żołnierzem, politykiem. Został Pierwszym Marszałkiem Polski oraz premierem Polski. Osobiście dowodził I Brygadą Legionów tocząc wojnę z Rosją."

2024 © tezeusz.pl