Patriotyzm - najciekawsze książki o patriotyzmie

Literatura zawiera wiele przykładów postawy patriotycznej. Autorzy tworzyli wzorce prawdziwego patrioty, wytykali narodowe wady oraz proponowali różne metody walki o byt ojczyzny. Celem było natchnienie Polaków patriotyzmem, nawołanie do obrony własnego kraju.

2022 © tezeusz.pl