PRL - najciekawsze książki o Polsce w czasach PRL-u

Polska Rzeczpospolita Ludowa to oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952-1989. Tamte czasy charakteryzowały m.in. niskie płace, niedostępność podstawowych produktów, ograniczone prawa demokratyczne. Zapoznaj się z najciekawszymi książkami o czasach PRL-u.

2024 © tezeusz.pl