Niewolnicy - najciekawsze książki o niewolnictwie

Niewolnictwo to zjawisko społeczne, którego istotą jest stosunek zależności, polegający na tym, że pewna grupa ludzi stanowi przedmiot własności innych osób, grup ludzi lub instytucji mogących nimi swobodnie rozporządzać. Niewolnictwo było powszechne w starożytności i w średniowieczu.

2023 © tezeusz.pl