Nauki humanistyczne - najciekawsze książki

Nauki humanistyczne to dziedziny nauki zajmujące się badaniem człowieka i jego działalnością. Skupiają się na interpretacji i zrozumieniu ludzkich działań i ich kontekstu społecznego oraz kulturowego. W ich ramach bada się również historię, kulturę, języki i literaturę różnych epok oraz regionów świata. Nauki humanistyczne umożliwiają nam lepsze zrozumienie nas samych, naszej tożsamości i naszych relacji z innymi ludźmi.

2022 © tezeusz.pl