Najważniejsze dzieła Adama Mickiewicza

Jeden z najwybitniejszych polskich twórców romantycznych, znany z ballad, powieści poetyckich, dramatów. Jego życie jest przykładem klasycznej biografii romantycznej, typowej dla całego pokolenia. Uznawany za narodowego wieszcza, stał się inspiracją dla kolejnych pokoleń poetów i artystów.

2023 © tezeusz.pl