Najlepsze książki wydawnictwa Scholar

Wydawnictwo Naukowe Scholar zostało założone w 1991 roku przez Jacka Raciborskiego. Wydawnictwo specjalizuje się w pozycjach z zakresu psychologii, socjologii, filozofii, nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, historii, prawa oraz ekonomii. W ostatnich latach wydawnictwo publikuje wiele tytułów w języku angielskim i dystrybuuje je na całym świecie. Książki wydawnictwa Scholar wielokrotnie stawały się bestsellerami, a także zdobywały prestiżowe nagrody – Nagrodę im. Jana Długosza, Nagrodę Teofrasta, Nagrodę im. Tadeusza Kotarbińskiego, Nagrodę im. Leona Krzywickiego Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN oraz Nagrodę im. Stanisława Ossowskiego.

2023 © tezeusz.pl