Najlepsze książki wydawnictwa MAC

Wydawnictwo MAC zostało założone w 1989 roku przez Czesława Cyrańskiego wraz ze swoimi synami, Mariuszem i Adamem. Od pierwszych imion jej założycieli pochodzi nazwa wydawnictwa. W ciągu 30 lat małe, rodzinne wydawnictwo przerodziło się w jednego z największych wydawców edukacyjnych w Polsce. W skład wydawnictwa MAC wchodzą: "MAC Edukacja", oferuje materiały edukacyjne, podręczniki, ćwiczenia kierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, "MAC Dydaktyka", oferuje pomoce dydaktyczne i edukacyjne kierowane do szkół, przedszkoli i żłobków, "MAC Technologie", oferuje sprzęt multimedialny dla placówek oświatowych.

2024 © tezeusz.pl