Najlepsze książki wydawnictwa Księgarnia Św. Wojciecha

Wydawnictwo Księgarnia Św. Wojciecha publikuje książki od 1897 roku. Drukarnia jest jedną z najstarszych katolickich oficyn wydawniczych w Polsce. Wydaje Pismo Święte, podręczniki do nauki religii, pomoce duszpasterskie i katechetyczne, modlitewniki, książki o wierze i duchowości, poradniki, beletrystykę oraz książki dla dzieci i młodzieży. W roku 1985 Księgarnia otrzymała Nagrodę Społeczną im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego za zasługi w krzewieniu wartości katolickich i narodowych.

2024 © tezeusz.pl