Najlepsze książki wydawnictwa Elipsa

Wydawnictwo ELIPSA działa od maja 1990 roku. ELIPSA jest wydawnictwem specjalizującym się w publikacjach naukowych i popularnonaukowych ze wszystkich dziedzin nauki, ze szczególnym uwzględnieniem politologii, ekonomii, prawa, językoznawstwa, medioznawstwa i orientalistyki. Oficyna wydaje również książki, podręczniki, skrypty i broszury dla szkół wyższych i innych instytucji.

2024 © tezeusz.pl