Najlepsze książki wydawnictwa Adam Marszałek

Wydawnictwo Adam Marszałek to polskie wydawnictwo, które obecnie zalicza się do najważniejszych wydawnictw naukowych w naszym kraju. Wydawnictwo zostało założone jesienią 1990 roku w Toruniu przez Adama Marszałka, który w latach 1990–2012 był jego prezesem. W ofercie oficyny znajdują się głównie książki i czasopisma historyczne, ekonomiczne, pedagogiczne, politologiczne, filologiczne. Wydawnictwo Adam Marszałek jest cenione w Polsce i poza jej granicami. Wciąż rośnie liczba publikowanych przez nich książek w językach obcych, m.in.: angielskim, francuskim, rosyjskim, ukraińskim, włoskim, norweskim, macedońskim oraz chińskim.

2023 © tezeusz.pl