Najlepsze książki o wojnie polsko-bolszewickiej

Wojna polsko-bolszewicka, zwana też wojną polsko-sowiecką, to wojna zbrojna, która miała miejsce w latach 1919-1920 pomiędzy Polską a Rosją Radziecką. Wojna ta stanowiła część wojny domowej w Rosji, która rozpoczęła się po rewolucji październikowej 1917 roku. Wojna polsko-bolszewicka miała duże znaczenie dla Polski, ponieważ pozwoliła jej odzyskać niepodległość po 123 latach zaborów i utrzymać ją w okresie powojennym.

2022 © tezeusz.pl