Najlepsze książki o świętych

Święci żyli w ciągłej łączności z Jezusem. W ten sposób pozwalali Duchowi Świętemu, aby pomagał im żyć wiarą, nadzieją i miłością. Dlatego stali się przykładem dla innych i zostali nazwani świętymi.

2023 © tezeusz.pl