Najlepsze książki o savoir vivre

Savoir-vivre to zbiór zasad dobrego wychowania, który dotyczy wielu dziedzin. Zasady dotyczą przede wszystkim: komunikacji, form towarzyskich (np. w pracy, w restauracji), zachowania się w szczególnych sytuacjach, sposobów jedzenia oraz picia, nakrywania i podawania do stołu, wyglądu, prezentacji oraz właściwego ubioru. Znajomość tych zasad jest jednym z wyznaczników kultury osobistej człowieka.

2024 © tezeusz.pl