Najlepsze książki o rewolucji październikowej

Rewolucja Październikowa, znana również jako rewolucja bolszewicka, była rewolucją polityczną w Rosji kierowaną przez partię bolszewicką, kierowaną przez Włodzimierza Lenina, w 1917 roku. Obalił rząd tymczasowy, który przejął władzę po rewolucji lutowej na początku tego roku i doprowadził do powstania Związku Radzieckiego. Rewolucja październikowa miała miejsce w Piotrogrodzie (obecnie Sankt Petersburg) 25 października 1917 roku (według kalendarza juliańskiego; 7 listopada 1917, kalendarz gregoriański) i jest również znany jako rewolucja listopadowa. Oznaczało to początek rządów komunistycznych w Rosji i miało znaczący wpływ globalny, prowadząc do rozprzestrzeniania się komunizmu i zimnej wojny.

2022 © tezeusz.pl