Najlepsze książki o historii ubioru

Historia ubioru to dziedzina, która zajmuje się badaniem zmian w modzie i ubiorze na przestrzeni dziejów. Historia ubioru obejmuje nie tylko stroje ludzi z różnych epok i kultur, ale także sposoby ich noszenia, produkcji, a także aspekty społeczne i kulturowe, które wpływają na to, co ludzie noszą.

2022 © tezeusz.pl