Najlepsze książki o historii starożytnej

Starożytność to epoka trwająca od wynalezienia pisma (około 4-3,5 tys. lat p.n.e.) do upadku cesarstwa zachodniorzymskiego (476 r. n.e.). W tym okresie rozwinęły się wielkie cywilizacje, m.in. babilońska, rzymska, egipska i grecka. W starożytności narodziła się także religia chrześcijańska.

2024 © tezeusz.pl