Najlepsze książki o handlu

Handel to proces gospodarczy polegający na wymianie towarowo-pieniężnej. Początkowo handel miał formę barteru czyli wymiany "towar za towar". Wraz z rozwojem wymyślono pieniądz, który stał się alternatywną formą dla handlu.

2024 © tezeusz.pl