Najlepsze książki o gospodarce

Gospodarka to całokształt działalności gospodarczej prowadzonej w danym regionie, kraju lub na całym świecie. W gospodarce funkcjonują trzy podstawowe sektory: rolnictwo, przemysł i usługi.

2024 © tezeusz.pl