Najlepsze książki o fonetyce

Fonetyka to nauka o wymowie. Bada zjawiska dźwiękowe w mowie, opisuje akcent, intonacje, głoski, sylaby. W tworzeniu głosek biorą udział narządy aparatu mowy, do których należą m.in.: krtań, podniebienie, język, jama ustna, więzadła głosowe.

2024 © tezeusz.pl