Najlepsze książki o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo to stan, który daje poczucie pewności. Wyróżnia się następujące rodzaje bezpieczeństwa ze względu na: obszar jaki obejmuje, stosunek do obszaru państwa oraz dziedzinę,w jakiej występuje (np. bezpieczeństwo polityczne, ekonomiczne, informatyczne).

2024 © tezeusz.pl