Najlepsze książki o bazach danych

Baza danych jest zbiorem danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. Programy do obsługi bazy danych operują głównie na danych liczbowych i tekstowych, jednak większość współczesnych systemów umożliwia przechowywanie danych cyfrowych różnego typu, np. grafika, muzyka, obiekty.

2024 © tezeusz.pl