Najlepsze książki o ateizmie

Ateizm to jeden z nurtów światopoglądowych. Charakteryzuje się on brakiem wiary w Boga lub bogów. Ateizm występuje już od czasów starożytnych, jednak upowszechnił się dopiero wraz z nadejściem epoki oświecenia w XVII i w XVIII w. Pierwszą Polką, deklarującą ateizm była Maria Skłodowska-Curie.

2024 © tezeusz.pl