Najlepsze książki historyczne o rewolucji francuskiej

Rewolucja francuska to wielkie wydarzenie historyczne, które miało miejsce we Francji w latach 1789-1799. Była to rewolucja polityczna, która zakończyła panowanie monarchii absolutnej we Francji i zapoczątkowała okres rewolucyjny i napoleoński. Rewolucja francuska miała ogromny wpływ na Europę i świat, ponieważ stała się symbolem walki o wolność i równość oraz zapoczątkowała serię innych rewolucji w Europie i poza nią.

2022 © tezeusz.pl