Najlepsze książki XIX wieku

XIX wiek jest okresem, który obejmuje wiele ważnych dzieł literackich. W tym czasie w Europie i Polsce literatura została zdominowana przez romantyzm, realizm i pozytywizm. Do najbardziej znanych pisarzy XIX wieku zaliczamy Charlesa Dickensa, Jane Austen, Fiodora Dostojewskiego, Alexandra Dumasa, Lwa Tołstoja czy Victora Hugo.

2023 © tezeusz.pl