Najlepsze książki Marii Konopnickiej

Maria Konopnicka była jedną z najwybitniejszych pisarek w historii literatury polskiej. Tworzyła nowele i poezje, w tym popularne utwory dla dzieci. Największym osiągnięciem poetyckim Konopnickiej stały się liryki o tematyce wiejskiej i ludowej, oparte na folklorze, z wyrazistą kreacją chłopskiego narratora.

2024 © tezeusz.pl